top of page
Zoeken
  • redactie

Gemiddeld bedrag van legitieme portie onderzocht

Mark Beuker, als onderzoeker verbonden aan de RUG, becijferde het bedrag van de gemiddelde legitieme portie in 2016. Dit deed hij in zijn artikel, ‘De legitieme gekwantificeerd: aantallen legitimarissen en hun aanspraken in 2016’, gepubliceerd in het tijdschrift Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR 2021/7313). Hij concludeerde onder meer:

‘De legitieme portie kan, zoals te verwachten was, in de meeste nalatenschappen een rol spelen. Slechts 21.276 erflaters overleden kinderloos, terwijl 116.627 overledenen wel kinderen achterlieten. Gemiddeld had een niet-kinderloze erflater 2,6 kinderen. In totaal hadden dus 303.949 kinderen recht op een legitieme portie in de nalatenschap van hun ouder. Zij konden 37% van de totale waarde van erfenissen in Nederland opeisen. Dit komt neer op een gemiddelde legitieme portie van bijna 20.000 euro.’


Maar er moet niet te vroeg gejuicht worden. De vraag is immers wanneer de legitieme opeisbaar is, dat wil zeggen wordt uitbetaald. Soms is dat pas het geval als de achterblijvende echtgenoot dan wel geregistreerd partner of andere levensgezel overlijdt. En dan is het maar afwachten of er voldoende geld is om de legitieme uit te betalen. Want op is op. Zie ook Deel B, nr, 6 van het rapport en voor degene die er een wetsartikel bij wil opslaan, art. 82 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

59 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Test je kennis over de legitieme #2

Moeder Els heeft haar vriend Karim in haar testament tot haar enige erfgenaam aangewezen. Ze woont al heel veel jaren met hem samen. In haar testament heeft ze aan haar kinderen alleen de spulletjes v

Comments


bottom of page