top of page

Bijgewerkt op: 23 feb. 2021

Moeder Els heeft haar vriend Karim in haar testament tot haar enige erfgenaam aangewezen. Ze woont al heel veel jaren met hem samen. In haar testament heeft ze aan haar kinderen alleen de spulletjes vermaakt waar zij aan gehecht zijn, zoals fotoalbums en wat sierraden. Haar kinderen Marieke en Noud zijn het er nooit mee eens geweest dat Els op zoek ging naar nieuw geluk na het overlijden van hun vader. Dochter Helen is wel erg blij voor moeder en heeft alle begrip dat Els haar vriend Karim als enig erfgenaam heeft aangewezen. Kunnen Marieke en Noud hun legitieme portie claimen en wat levert dat hun op?

 

Antwoord


De legitieme portie van ieder kind is de helft van wat ze zouden hebben geërfd als er geen testament zou zijn gemaakt. Dus ½ x 1/3 = 1/6. Als Noud en Marieke hun legitieme portie claimen hebben zij recht op een geldbedrag ter grootte van 1/6e deel in de waarde van de bezittingen en schulden van Els.


Els heeft in haar testament de regeling opgenomen dat als een kind de legitieme portie claimt, die pas hoeft te worden betaald als ook Karim is overleden. Dit betekent dat Noud en Marieke hun legitieme portie niet meteen krijgen uitbetaald, maar dat ze het van Karim te goed houden tot hij is overleden. Overigens hebben Noud en Marieke geen garantie dat zij hun legitieme portie na het overlijden van Karim volledig krijgen uitbetaald. Zij moeten hopen dat er dan nog wat over is. Want Karim mag de erfenis van Els volledig opmaken, als enig erfgenaam kan hij namelijk doen met de erfenis wat hij wil, zelfs alles opmaken. Dat heeft Els zo gewild.

Het Algemeen Dagblad interviewde de hoofdonderzoekers Freek Schols en Lucienne van der Geld over de legitieme portie. Onterven komt hard aan, zo erkennen de onderzoekers: het is een boodschap over het graf. Daarmee is echter niet gezegd dat dan de legitieme portie ongewijzigd in de wet moet worden gehandhaafd. Het is in ieder geval tijd dat de discussie erover gevoerd wordt, of de legitieme portie nog past in deze tijd. Lees het hele artikel door hier te klikken.

Leo is de vader van Rik en Suus. Hij kan niet door een deur met zijn zoon Rik en onterft hem daarom via zijn testament. Dochter Suus wordt het testament aangewezen tot Leo’s enige erfgenaam. Het vermogen van Leo komt ongeveer op 100.000 euro, voornamelijk vanwege de overwaarde van zijn huis.

Als Leo overlijdt, kan Rik zijn onterving in het testament van Leo aanvechten met een beroep op zijn legitieme portie?

 

antwoord


Door de onterving zal Rik nooit meer erfgenaam worden. Alle bezittingen van Leo vererven aan Suus. Rik kan er wel voor zorgen dat hij nog wat uit de erfenis van zijn vader ontvangt, namelijk door zijn legitieme portie te claimen. Als hij niet onterfd zou zijn geweest, had hij de helft van de erfenis geërfd. Zijn legitieme portie is dus de helft van die helft, dus ¼ x 100.000 euro = 25.000 euro. Rik kan Suus vragen om die 25.000 euro binnen zes maanden na het overlijden van vader aan hem over te maken.

1
2
bottom of page